Валута
BGN
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

КАТЕГОРИИ

Политика за личните данни

Политика защита на личните данни

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни "ГИС СЪЛЮШЪН " ООД (Интернет магазин rocake.com) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на стоката или услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 Наименование "ГИС СЪЛЮШЪН" ООД

 ЕИК/БУЛСТАТ :107591293 

 Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, 5300 , ул. „Орловска“ №12

 E-mail: rocake@abv.bg  

 Телефон.: 0885/04-33-02

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

ГИС СЪЛЮШЪН “ ООД осъществява дейността си в съответствие Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Данни, които  "ГИС СЪЛЮШЪН " ООД събира от субекта на лични данни и цели на обработването им:

"ГИС СЪЛЮШЪН" ООД събира само следния необходим минимум лични данни, за да може да обработи и достави направената от Вас поръчка:   

 • Име и фамилия - за осъществяване на доставки от страна на куриерските фирми и за счетоводни цели;
 • Адрес - за осъществяване на доставки от страна на куриерските фирми; 
 • IP адрес - за контрол и анализ на поведението на потребителите, когато ползват сайта rocake.com, както и с цел предоставяне на услугата постоянна количка (продуктите сложени в количката Ви се помнят по IP адрес);   
 • Телефон - за връзка с Вас, с цел потвърждаване на направената от Вас поръчка и за връзка с куриерската фирма за навременно осъществяване на доставката; 
 • Email: - за обратна връзка с Вас, относно неясноти по поръчката Ви, грешно въведен телефонен номер или адрес за доставка и с цел да получите изформация за статуса на поръчката си и за получаване на информация във връзка с новости в интернет магазина.

 

Вашият акаунт

RoCake.com ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола (ако имате такова), с които използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всяко използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.

Чрез използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

RoCake.com си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Ние ви информираме, че вашите данни могат да бъдат профилирани, по-специално за маркетингови цели, научни изследвания, оценка на интереси и предпочитания при пазаруване, включително предлагане и представяне на реклами, продукти и услуги въз основа на предпочитанията ви възложени, както и за вътрешен анализ. Съхраняваме вашите данни за 180 дни.

 

Права на събекта на лични данни 

 • Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават;
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 • Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;  Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");
 • Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.; 
 • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг. 
 • Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; 
 • Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса; 
 • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

 

версия:001.01.2018

дата:25.05.2018г.

 


 

Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни

 

С настоящата декларация предоставям следните лични данни:

 • Име и фамилия
 • Адрес  
 • IP адрес 
 • Телефон
 • Email

на " ГИС СЪЛЮШЪН " ООД и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на личните ми данни в срока на обработване.

Цел на обработване:  получаване на поръчка, получаване на електронен бюлети и имейли за новости в електронния магазин  rocake.com, имейли  за промоции и наличности на любими продукти .

Съгласен съм  следните данни:

 • И ме и фамилия  
 • Адрес
 • Телефон 
 • Email 

да бъдат  предадени на  к уриерските фирми партньори на " ГИС СЪЛЮШЪН " ООД  с цел получаване на поръчката.

Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора за срок от  365 дни , като след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити.

Заявявам, че съм запознат със своите права и целите на обработването им от " ГИС СЪЛЮШЪН " ООД.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни. 

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от: " ГИС СЪЛЮШЪН " администратор на лични данни.